Het is ons streven om alle Sport For All leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom heeft Sport For All, grotendeels op herhaaldelijk verzoek van de clubleden, een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Bij het betreden van onze Sportschool ga je akkoord met de huisregels van Sport For All

De Huisregels van Sport For All zijn

 • Aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten.
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
 • Dieren zijn niet toegestaan.
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Sport For All.
 • Jassen en tassen behoren aan de desbetreffende lockers of kapstokken in de sportruimten.
 • Wij raden aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers.
 • Tijdens de groepslessen is het in de studio niet mogelijk om jassen en tassen mee te nemen de zaal in, gebruik hiervoor de desbetreffende lockers of kapstokken in de kleedruimte.
 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt.
 • Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen.
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • Na de training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om machines onnodig bezet te houden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in Sport For All worden niet getolereerd en Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

Sport For All is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om Sport For All. Sport For All kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Sport For All is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen (en aanverwante activiteiten) en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.